ประเภทของอาหารหลัก ที่ให้ อาหารสายยาง แก่ผู้ป่วย ! อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสม เป็นอาหารทางการแพทย์ที่ใช้ให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ถือเป็นการให้พลังงานให้กับผู้ป่วย ป้องกันการขาดสารอาหารในผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับอาหารตามปกติ นอกจากนี้อาหารปั่นผสม ยังมีสูตรที่ต้องคำนวณถึงสัดส่วน ปริมาณ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วย และถูกกับโรคของผู้ป่วย ซึ่งจะมีการออกแบบสูตรโดยนักโภชนาการ ถึงอย่างไรก็ตาม อาหารปั่นผสมจะมีด้วยกัน 3 ประเภท นั่นก็คือสูตรน้ำนมผสม สูตรอาหารปั่นผสม และสุดท้ายสูตรอาหารสำเร็จรูป

สำหรับสูตรน้ำนมผสม ซึ่งจะมี น้ำนมเป็นส่วนประกอบสำคัญ หรืออาจจะมีอาหารอื่นผสมเพื่อเพิ่มพลังงานและสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการ เช่น ไข่ ครีม น้ำตาล น้ำผลไม้ เปนต้น ต่อมาสูตรอาหารปั่นผสม โดยจะมีการเตรียมมาจากอาหารที่ครบ 5 หมู่ โดยมีวัตถุดิบจากอาหาร ตั้งแต่ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ น้ำตาลและไขมันซึ่งนำมาทำให้สุกแล้วปั่นผสมเข้าด้วยกัน

และประเภทสุดท้าย คือ สูตรอาหารสำเร็จรูป อาหารทางสายยาง อาหารประเภทนี้เปผ้นอาหารที่ส่วนผสม สูตรโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ มีมากมายหลายสูตร เพื่อให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย จะให้ความสำคัญไปถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีความมั่นใจ ในการใช้อาหารปั่นผสม โดยสูตรของแต่ละผู้ป่วยก็ไม่เหมือนกัน โดยอาหารแต่ละสูตรจะมีตัวเลข แคลอรี ต่อปริมาณอาหารที่กำหนดไว้

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เพื่อให้เหมาะกับ ผู้ป่วยแต่ละประเภท !

อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ทุกคน และการรับประทานอาหารนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ทางเราจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการนำอาหารปั่นผสมออกมาจำหน่าย และต้องถูกต้องตามหลักการรักษาของผู้ป่วยแต่ละประเภท

ทางเรามีนักโภชนาการในการประกอบอาหาร โดยเราจะประกอบอาหารตามแพทย์สั่ง เพราะผู้ป่วยแต่ละประเภทนั้นต้องการสารอาหารไม่เหมือนกัน หากนำวัตถุดิบที่ต้องห้ามของผู้ป่วยมาประกอบอาหารก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

ทางเราจึงออกแบบสูตรอาหารของแต่ละประเภทโดยไม่เหมือนกัน โดยมีการพัฒนาสูตรอาหารตามความต้องการของผู้ป่วยและคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดวัตถุดิบเสมอ ก่อนนำมาปรุงอาหาร

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมที่มีสารอาหารครบถ้วน ซึ่งถือเป็นการรักษาอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อป้องกันคนไข้ขาดสารอาหารและพลังงาน ดังนั้นการให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจึงมีส่วนในการรักษาและป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะตามมา

อาหารปั่นผสมของทางเรารักษาระดับมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้บริโภคได้มั่นใจว่า สิ่งที่ได้รับเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพ ปราศจากสารปนเปื้อนอย่างแน่นอน เพราะทางเราได้ผลิตจากห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล

อาหารปั่นผสมของเรา นอกจากจะมีสารอาหารครบถ้วนแล้ว ยังมีความหนืดน้อย เพื่อจะได้ให้อาหารผ่านทางสายยางได้ง่าย และเราก็คำนึงถึง สี กลิ่น และรสชาตที่เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยด้วย